2011. május 5., csütörtök

Kohajda László István válasza

Kohajda László István - Független
I. Általános kérdések


1. Mely párterőt képviseli ön körzetében / országos szinten? 
Független képviselő vagyok.


2. Mióta viseli jelenlegi tisztségét? 
1998


3. Mióta tagja ön jelenlegi pártjának?
Független képviselő vagyok.


4. Kérjük, néhány szóban foglalja össze a civil, szakmai és politikai előéletére vonatkozókat, amelyek feladata ellátására predesztinálják! 
Pedagógia, szociológia, környezetvédelmi diplomák, aktív közéleti gondolkodás, küldetéstudat, igazság-érzékenység, szerencse/szerencsétlenség.


II. Képviselői munkájával és hátterével foglalkozó kérdések 


1. Milyen tevékenységet folytat még pártján belül?
Független képviselő vagyok.

2. Milyen juttatások illetik meg-e munkakörben? 
-

3. Jelenlegi pozícióján kívül visel-e egyéb tisztséget a köz- vagy magánszféra valamely egyéb feladatkörében? Igen.



4. Ha igen, milyen juttatások illetik meg e tevékenységének végzéséért? 
40 eFt/hó

5. Valemely rokona az Ön vagy pártja révén jutott-e valamilyen politikai, közéleti vagy magánszférabeli pozícióba?
Független képviselő vagyok

6. Az illető hanyadfokú rokona önnek?
-

7. Az illető milyen feladatkörben végzi munkáját és mely intézmény / szervezet / cég / magánszemély stb. a munkaadója?
-

III. Politikai credo


1. Kérjük, fejtse ki, hogy milyen programot, cselekvési tervet dolgozott ki városi/országos funkciójának minél hatékonyabb elllátása érdekében? 
Választási prg 2010-2014, Túllövés 201, kőkorszak II. 2020 c tanulmány.


2. Mit vagy kit/kiket tekint politikai eszményképének? 
Akik a pénzvilággal, ill. a vele összefonódó globális véleménydiktatúrával  szemben érvényesíteni próbálják választói érdekeit.

3. Mit tekint politikai hitvallása főbb elemeinek és milyen demokrácia felfogás alapján kíván cselekedni városáért/országáért? 
Gazdasági-környezeti fenntarthatóság, ökodemokrácia.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése