2011. június 21., kedd

Szeberényi Gyula Tamás válasza II.

Íme a válaszaim:
I. Általános kérdések

1. Mely párterőt képviseli ön körzetében / országos szinten?
Körzetemben nem párterőt képviselek, hanem választópolgárokat. A Fidesz magyar Polgári Szövetség jelöltjeként szereztem mandátumot.

2. Mióta viseli jelenlegi tisztségét?
Önkormányzati képviselői tisztségemet 1998. óta. Mint a Költségvetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöki tisztségét 2010 novembere óta.

3. Mióta tagja ön jelenlegi pártjának?
1993.

4. Kérjük, néhány szóban foglalja össze a civil, szakmai és politikai előéletére vonatkozókat, amelyek feladata ellátására predesztinálják!
Magyar szakos tanárként és közművelődési menedzserként végeztem 1992-ben, majd dolgoztam évekig. 2000-ben jogi diplomát szereztem, 2004. óta önálló ügyvédi irodámban dolgozom. 9 évig Kecskemét város Kulturális Bizottságát vezettem, 12 évig alelnöke voltam a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak.

II. Képviselői munkájával és hátterével foglalkozó kérdések 

1. Milyen tevékenységet folytat még pártján belül?
Tagja vagyok a megyei választmánynak.

2. Milyen juttatások illetik meg-e munkakörben?
Külön juttatást nem kapok a megyei választmányi tagság után.

3. Jelenlegi pozícióján kívül visel-e egyéb tisztséget a köz- vagy magánszféra valamely egyéb feladatkörében?
Igen.

4. Ha igen, milyen juttatások illetik meg e tevékenységének végzéséért?
Nem jár érte külön juttatás.

5. Valemely rokona az Ön vagy pártja révén jutott-e valamilyen politikai, közéleti vagy magánszférabeli pozícióba?
Nem jutott.

6. Az illető hanyadfokú rokona önnek?
?

7. Az illető milyen feladatkörben végzi munkáját és mely intézmény / szervezet / cég / magánszemély stb. a munkaadója?
?

III. Politikai credo

1. Kérjük, fejtse ki, hogy milyen programot, cselekvési tervet dolgozott ki városi/országos funkciójának minél hatékonyabb elllátása érdekében?
Részönkormányzat elnökeként egy 4 éves tervet fogadtunk el arról, hogy melyek a legfontosabb feladatok, amelyeket ebben az önkormányzati ciklusban szeretnénk megoldani.

2. Mit vagy kit/kiket tekint politikai eszményképének?
Bethlen Gábor

3. Mit tekint politikai hitvallása főbb elemeinek és milyen demokrácia felfogás alapján kíván cselekedni városáért/országáért?
A politikának nemcsak egy eszménynek kell megfelelnie, hanem olyannak kell lennie, hogy a választópolgárok nagy többsége is elfogadja a demokratikus működés szükségességét.

Sok sikert a munkátokhoz, hajrá fiúk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése